Certyfikacje Agile


Certyfikacje Agile

Gałąź Project Management


Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM®) przeznaczone jest dla osób pracujących w środowisku zorientowanym na projekt i pragnących zapewnić sobie sprawność działania. Oparte na sprawdzonych podstawach najstarszej metodologii agile - DSDM Atern, które opisuje krok po kroku działania na projekcie zwinnym. Agile Project Management™ Foundation i Practitioner pokazują jak położyć solidne fundamenty tak, aby projekty Agile kończyły się sukcesem, przedstawiają filozofię, zasady, proces, role i techniki wykorzystywane w projektach Agile, zestawiają różnice w stylach zarządzania tradycyjnego i Agile jak również tłumaczą w jaki sposób połączyć metodę AgilePM® z metodyką PRINCE2®.


Agile Project Management™ Foundation

Agile Project Management™ Foundation - w ramach certyfikacji użytkownicy poznają podstawowe elementy z których składa się metoda AgilePM® m.in. filozofię, wspierające ją zasady, role i obowiązki, produkty, procesy i techniki. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak prowadzić projekty charakteryzujące się dużą zmiennością, a jednocześnie silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób planujących lub już pracujących w zespołach agile: od bardzo doświadczonych Project Managerów do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Format egzaminu:
 • Test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania egzaminu - 60 minut
 • 60 pytań w zestawie egzaminacyjnym
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 30 punktów - 50%
 • Pomoce naukowe niedozwolone


Agile Project Management™ Practitioner

Agile Project Management™ Practitioner - kwalifikacje na poziomie Practitioner dodają pewności siebie, motywują i zapewniają dogłębną znajomość nie tylko samych zasad, ale i sposobu ich wykorzystania i wdrażania w codziennym życiu kierownika projektu. Podczas drogi do certyfikacji uczestnicy łączą elementy poznane na poziomie Foundation: filozofię, praktyki, zasady, proces, role i obowiązki, przygotowują podstawy pod realizację przygotowanego specjalnie w tym celu scenariusza projektowego.

Format egzaminu:
 • Warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów: AgilePM Foundation lub DSDM Atern Foundation Certificate lub DSDM Advanced Practitioner Certificate.
 • 4 pytania, 15 punktów za każde pytanie
 • 30 punktów zalicza egzamin (z 60 dostępnych – 50%)
 • Czas trwania egzaminu - 2 godziny
 • Możliwość korzystania z podręcznika Agile Project Management™ Handbook.

Mirosław Dąbrowski, ze swojej strony całkowicie non profit tworzy od dłuższego czasu mapy myśli, aby szerzyć dobre słowo Agile. Zrobił do tej pory kawał dobrej roboty, doceniając jego wieloletnią pracę chciałbym polecić Wam mapy myśli przygotowane przez niego jako znakomity materiał szkoleniowy ale również przygotowujący do egzaminów Agile PM. Zapraszam na jego stronę -> LINK

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Certyfikat ze stajni Project Management Institute. Wymaga szerokiej znajomości praktyk, narzędzi i technik Agile ponieważ PMI postawiło sobie za cel certyfikować praktyka Agile. Jest to jeden z trudniejszych do zdania egzaminów z oferowanej certyfikacji Agile.


Mamy tutaj dość rozbudowane wymagania przystąpienia do egzaminu:
 1. Ogólne doświadczenie zarządzania projektami - przepracowanie 2000 godzin(12 miesięcy) w zespołach projektowych w ostatnich 5 latach (zdany i aktualny PMP® lub PgMP® pozwoli spełnić wymaganie)
 2. Doświadczenie w zarządzaniu projektami zwinnymi - przepracowanie 1500 godzin (8 miesięcy) w zwinnych zespołach projektowych lub przy metodologiach zwinnych w ostatnich 3 latach. Są to dodatkowe godziny poza wymaganymi w ogólnym doświadczeniu zarządzaniu projektami. 
 3. Godziny szkoleniowe - 21 godzin szkoleniowych spędzonych nad metodykami zwinnymi, wliczają się tutaj szkolenia takie jak e.g. Professional Scrum Master, Certified Scrum Master, itp
Zebrane doświadczenie pokrywające powyższe 3 punkty opisuje się w formularzu rejestracyjnym. Trzeba mieć na uwadze, że opisywane projekty nie mogły/mogą trwać równolegle. Jeżeli mamy taki przypadek wówczas możemy opisać doświadczenie wyłącznie z jednego wybranego projektu. Tak wypełniony formularz trafia do PMI, może choć nie musi dojść do audytu przekazanych informacji lub do potwierdzenia możliwości przejścia do płatności. Szczegółowo opisane informacje dotyczące egzaminu są do znalezienia bezpośrednio na stronie PMI -> PMI-ACP Handbook.

Format egzaminu:
 • Test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania egzaminu - 3 godziny
 • 120 pytań z czego 20 są pytaniami nie punktowanymi, umieszczonymi losowo w egzaminie
 • Egzamin w 50 % sprawdza znajomość narzędzi i technik Agile a w drugich 50% wiedzę i umiejętności Agile
 • Trzystopniowa skala ocen: Proficient, Moderate Proficient, Below Proficient
Certyfikat przyznawany na 3 lata, wymaga przedłużania ważności poprzez kolekcjonowanie punktów PDU związanych z Agile. Wymagane jest zebranie 30 punktów w trakcie tych 3 lat aby nadal był ważny.

Gałąź Proces Management/Inżynierii Wymagań


Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner

Certyfikaty firmowane przez Kena Schwabera i jego organizację Scrum.org. W ramach organizacji dostępna jest certyfikacja na 6 poziomach:
 • Scrum Master na poziomie 1 i 2
 • Product Owner na poziomie i 2
 • Scrum Developer
 • Skalowany Scrum (Nexus)

Format egzaminu PSM 1 (poziom podstawowy):

 • Test wielokrotnego wyboru oraz pytań TAK/NIE
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • 80 pytań
 • Trwa 60 minut
 • Wymagane uzyskanie 85% poprawnych odpowiedzi  
 • Koszt egzaminu to 150$ 
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia

Format egzaminu PSM 2 (poziom zaawansowany)
 • Trzeba zdać wcześniej poziom podstawowy
 • Znacznie trudniejszy od poziomu podstawowego
 • Test wielokrotnego wyboru + esej
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • Trwa 120 minut
 • Wymagane uzyskanie 85% poprawnych odpowiedzi 
 • Koszt egzaminu to 500$
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia choć jest ono rekomendowane, po odbyciu szkolenia zniżka na egzamin 200$
Egzaminy PSPO są mocno zbliżone formatem i zakresem do egzaminów PSM. Różnice nie są znaczące np. egzamin PSPO 1 kosztuje 200$. 

Więcej na temat poszczególnych ścieżek można znaleźć tu -> 
Certyfikacja Scrum.org


Nexus - Scaled Professional Scrum


Nexus, nowość w stajni scrum.org to tzw. rozszerzenie scruma dla przedsięwzięć dużej skali. U jego podstaw nadal leży scrum, Nexus jest z nim spójny. Zalążkiem pomysłu powstania tego nowego podejścia jest chęć pomocy wielu zespołom pracującym na tym samym rejestrze zmian i kodzie źródłowym. Myślę że dobrze wiemy jak trudno zintegrować zmiany powstałe w ramach dwóch zespołów i jak rzadko odbywa się bez konfliktów. Jeśli częściami układanki jest kilka zespołów to poziom skomplikowania rośnie wykładniczo. Wszyscy z założenia pracują na wspólne dobro i wytworzenie w pełni "ukończonego" przyrostu produktu przynajmniej raz na sprint. 

Jest to niewątpliwie ciekawa koncepcja która ma szansę powodzenia z racji na uwagę jaką poświęca integracji pracy wielu zespołów scrumowych, do tej pory nie było to nigdzie opisane. Pojawia się nowy byt jakim jest zespół integracyjny Nexus (SM, PO, zespół integracyjny) mający przede wszystkim za zadanie uczyć, koordynować i nadzorować stosowanie Nexusa i Scruma.

Pomysłodawcy nie zapomnieli o zaproponowaniu dedykowanej ścieżki certyfikacyjnej, póki co jedynej w swoim gatunku.

Format egzaminu SPS (poziom średnio-zaawansowany)
 • Test wielokrotnego wyboru oraz pytania TAK/NIE
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • 40 pytań
 • Trwa 60 minut
 • Wymagane uzyskanie 85% poprawnych odpowiedzi  
 • Koszt egzaminu to 250$ 
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia

Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner

Alternatywą i pewną konkurencję do certyfikatów Scrum.org stanowią produkty Scrum Alliance. Dla każdej ze ścieżek wymagane jest wcześniejsze szkolenie, później zdajemy egzamin we własnym zakresie w okresie 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.


Oferowane na ten moment jest 7 różnych certyfikatów gdzie bazą wejściową są trzy wymienione powyżej. Osoby posiadające certyfikaty bazowe w miarę zdobywania doświadczenia mogą starać się o kolejne certyfikaty rozszerzające 

 • Certified Scrum Professional®
 • Certified Scrum Trainer®
 • Certified Scrum Coach®
 • Registered Education Providers

Więcej na temat poszczególnych ścieżek można znaleźć tu -> Certyfikacja Scrum Alliance

Gałąź Quality Assurance

 • iSQI® Certified Agile Tester, informacje o certyfikacie -> CAT
 • iSQI® Certified Agile Essentials, informacje o certyfikacie -> CAE

Gałąź Analizy Biznesowej

 • iSQI® Certified Agile Business Analysis, informacje o certyfikacie -> CABA

Gałąź Developmentu

 • Professional Scrum Developer™ - w ramach certyfikacji oferowanej przez Scrum.org
 • Certified Scrum Developer® - w ramach certyfikacji oferowanej przez Scrum Alliance
 • iSQI® Certified Agile Test Driven Development, informacje o certyfikacie -> CAT DD

Jeśli pojawi się potrzeba dokładniejszego opisania certyfikatów z gałęzi QA, DEV, BA, jestem do dyspozycji. Jestem również żywo zainteresowany Waszymi doświadczeniami z certyfikacją Agile, jak zwykle czekam na Wasz feedback.

1 komentarz:

 1. Obecnie na Scrum.org jest jeszcze dostępny certyfikat ze skalowanego Scruma SMS. Myślę, że warto by było uaktualnić wpis. Przy okazji dla wszystkich zainteresowanych poradami jak zdać PSM I W scrum.orgu zapraszam do swojego wpisu z przemyśleniami spisanym na świeżo po pozytywnym zaliczeniu tegoż właśnie testu.:
  http://jestempm.pl/professional-scrum-master-certyfikat

  OdpowiedzUsuń