Biografia trenera

Maria Barszczewska – lider usług doradczych (eMbAs)
Wieloletni konsultant globalnej firmy konsultingowej. Posiada doświadczenie projektowe Polsce i zagranicą (w sektorze finansowym oraz FMCG), głównie jako Product Owner. Pełniła różnorodne role przechodząc cały cyklu życia projektu wdrożeniowego IT; od analityka biznesowego, przez testera i koordynatora wdrożenia do roli Project Managera.
Główne kompetencje
Zbudowanie zespołu projektowego do podstaw, udział w projektach w roli Product Owner, prowadzenie projektów w metodykach Agile, w środowisku wielokulturowym, w różnych strefach czasowych.
Posiadane certyfikaty
ISTQB
Wybrane doświadczenie zawodowe
  • Duży polski Bank, projekt wdrożenia systemu obsługi wniosków kredytowych, Rola Produt Owner dla strumienia prac tworzącego system obsługi klientów z sektora SME.
  • Globalna firma FMCG, projekt wdrożenia systemu zarządzania danymi cyfrowymi (digital asset management) dla całej organizacji, Rola Product Owner. Zespół był globalny i obejmował wiele narodowości i stref czasowych.
  • Globalna firma FMCG, projekt wdrożenia systemu zarządzania portfelem inicjatyw, Rola Product Owner. Zespół był globalny i obejmował wiele narodowości i stref czasowych.
  • Duży Polski Bank (wdrożenie systemu Core) Lider i analityk biznesowy w zespole budującym główny system banku w obszarze księgowości.