Aktualizacja Scrum Guide 2013
4 listopada 2013

Po dwóch latach ścisłej współpracy społeczności Agile, inicjatorzy Scrum Ken Schwaber i Jeff Sutherland ogłosili kolejną aktualizację Scrum Guide (książki zawierającej główne wytyczne Scrum). Ken i Jeff włączyli wiele poprawek do nowej wersji, jakkolwiek fundamentalnie w Scrum nic się nie zmieniło twórcy Scrum postarali się wzmocnić znaczenie kilku terminów takich jak: przejrzystość, sprint planning, wartość, cel, ograniczenia czasowe czy praca zespołowa. Poniżej streszczenie kilku zmian.

 • Przejrzystość – położono większy nacisk na przejrzystość procesu jak i zrozumienie przez zespół posiadania wszystkich artefaktów Scrum. Niezmienną pozostaje zasada: zawsze pomiędzy członkami jednego zespołu powinno być wspólne zrozumienie co oznaczają dane historyjki użytkownika i dlaczego pewne decyzje są podejmowane w danym momencie (praca zespołowa)
 • Sprint Planning –  w poprzedniej wersji Scrum Guide spotkanie planowania sprintu było podzielone na dwie części, aktualnie nie ma tego podziału. Zespół wykorzystuje to spotkanie do komunikacji co ma zostać zrobione w ramach najbliższego sprintu oraz jak będzie to zrobione. Na podstawie odpowiedzi na te pytania zespół musi opracować wspólny cel sprintu (sprint goal)
 • Product Backlog Refining – Produkt Backlog nie jest sprzątany (ang. groomed) tylko filtrowany, dopracowywany (ang. refined). Zmiana wprowadzona po to aby nadać taki sam sens tej czynności w wielu różnych kulturach. Polega na tym iż tylko dopracowane historyjki użytkownika mogą trafić na Sprint Planning pozostałe czekają na swoją kolej w Product Backlog.  
 • Spotkania time boxed – choć ma to dość jednoznaczne znaczenie chciano w tym miejscu uwydatnić potrzebę ograniczenia czasowego. Spotkania time-boxed, oznacza to li tylko tyle że z góry został przydzielony maksymalny czas trwania danego spotkania, ale jeśli niezbędne decyzje zostaną podjęte wcześniej wówczas spotkanie należy zakończyć wcześniej. Ponadto przeprowadzając Sprint Planning dla miesięcznej iteracji należy zmieścić się w max. 8 godzinach, natomiast brak jest rekomendacji dla 2 tygodniowej iteracji, czas nie zmniejsza się automatycznie o połowę do 4 godzin, to zależy od zespołu ile go potrzebuje. Zasadniczo spotkania powinny trwać tyle ile uważa zespół ale nie więcej niż mówi przewodnik.
 • Dzienne spotkania stand up – trzy tradycyjnie zadawane pytania zostały nieco aktualizowane. Są po to aby zapewnić że omawiane prace podczas spotkania są istotne do osiągnięcia celu sprintu oraz aby pozbywać się szybciej niepotrzebnych dyskusji. Pytania przybrały nową formę:
  • Co zrobiłem wczoraj aby pomóc zespołowi osiągnąć cel sprintu ?
  • Co mam zrobić dziś aby pomóc zespołowi osiągnąć cel sprintu ?
  • Czy nie widzę przeszkód, które uniemożliwiają mi lub innym realizację celu sprintu ?
 • Wartość – pojecie wartości zostało wzmocnione w kontekście Sprint Review. Sprint Review nie jest już tylko demo dostarczonych funkcjonalności dla interesariuszy projektu ale jest czasem na dyskusję i współpracę. Osoby mogą zadawać pytania Dlaczego? czy Gdzie dalej idziemy? Według autorów Sprint review bez tych treści posiada mniejszą wartość, ale jeśli zaczniemy je stosować mogą mieć wpływ na kształt Produkt Backlog. 

Wcześniej przewodniki Scrum Guide znajdowały się w wielu różnych miejscach w sieci. Po aktualizacji zmieniło się również miejsce hostowania Scrum Guide i jej tłumaczeń na języki narodowe. Ken i Jeff postanowili ulokować Przewodnik Scrum Guide w jednym miejscu pod wskazanym adresem url www.ScrumGuides.org

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

0 komentarzy

Archiwum