Certyfikacje agile

Gałąź Project Management

Certyfikaty firmowane przez Kena Schwabera i jego organizację Scrum.org. W ramach organizacji scrum.org aktualnie dostępna jest certyfikacja na kilkunastu poziomach:
 • Professional Scrum Foundations (PSF)
 • Professional Scrum Master na poziomie 1, 2 i 3 (PSM 1/2/3)
 • Professional Scrum Product Owner na poziomie 1, 2 i 3 (PSPO 1/2/3)
 • Professional Scrum Developer (PSD 1)
 • Scaled Professional Scrum (SPS)
 • Professional Scrum with Kanban (PSK 1)
 • Professional Agile Leadership (PAL)
 • Professional Scrum with User Experience (PSU)

Format egzaminu PSM 1 (poziom podstawowy):

 • Koszt egzaminu: 150 USD za próbę 
 • Wymagane uzyskanie minimum 85% poprawnych odpowiedzi 
 • Liczba pytań: 80 pytań
 • Limit czasu: 60 minut
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • Test wielokrotnego wyboru, wielokrotna odpowiedź oraz pytania prawda/fałsz
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia choć jest ono rekomendowane
 • Hasło uzyskane do zdania egzaminu nie ma daty ważności, ważne wyłącznie dla jednej próby

 

Format egzaminu PSM 2 (poziom zaawansowany):

 • Koszt egzaminu: 250 USD za próbę
 • Wymagane uzyskanie minimum 85% poprawnych odpowiedzi
 • Liczba pytań: 30 pytań
 • Limit czasu: 90 minut
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • Test wielokrotnego wyboru, wielokrotna odpowiedź oraz pytania prawda/fałsz
 • Obszary tematyczne PSM II to Scrum Guide oraz Nexus Guide
 • Warto wcześniej zdać egzamin poziomu podstawowego
 • Znacznie trudniejszy od poziomu podstawowego
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia choć jest ono rekomendowane
 • Hasło uzyskane do zdania egzaminu nie ma daty ważności, ważne wyłącznie dla jednej próby.

Format egzaminu PSM 3 (poziom ekspercki):

 • Koszt egzaminu: 500 USD za próbę
 • Forma egzaminu to połączenie 34 pytań wielokrotnego wyboru i eseju
 • Wymagane uzyskanie minimum 85% poprawnych odpowiedzi
 • Limit czasu: 120 minut
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • Test wielokrotnego wyboru, wielokrotna odpowiedź oraz pytania prawda/fałsz
 • Obszary tematyczne PSM II to Scrum Guide oraz Nexus Guide
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia choć jest ono rekomendowane
 • Hasło uzyskane do zdania egzaminu nie ma daty ważności, ważne wyłącznie dla jednej próby.

Nexus – Scaled Professional Scrum (SPS)

Scaled Professional Scrum (SPS) jest dostępny dla każdego, kto chce potwierdzić swoją wiedzę w obszarze skalowania Scrum i Frameworka Nexus. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają uznany w branży certyfikat SPS, który świadczy o ich biegłości w zakresie wyżej wymienionej treści.

Format egzaminu SPS (poziom średnio-zaawansowany):

 • Koszt egzaminu: 250 USD za próbę
 • Forma egzaminu to połączenie 40 pytań wielokrotnego wyboru i eseju
 • Wymagane uzyskanie 85% poprawnych odpowiedzi
 • Limit czasu: 120 minut
 • Dostępny wyłącznie w języku angielskim
 • Test wielokrotnego wyboru, wielokrotna odpowiedź oraz pytania prawda/fałsz
 • Obszary tematyczne SPS to Nexus Guide
 • Zdawany przez internet z dowolnego miejsca
 • Nie wymaga szkolenia choć jest ono rekomendowane
 • Hasło uzyskane do zdania egzaminu nie ma daty ważności, ważne wyłącznie dla jednej próby.

Więcej na temat poszczególnych ścieżek można znaleźć tu –> Certyfikacja Scrum.org

Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM®) przeznaczone jest dla osób pracujących w środowisku zorientowanym na projekt i pragnących zapewnić sobie sprawność działania. Oparte na sprawdzonych podstawach najstarszej metodologii agile – DSDM Atern, które opisuje krok po kroku działania na projekcie zwinnym. Agile Project Management™ Foundation i Practitioner pokazują jak położyć solidne fundamenty tak, aby projekty Agile kończyły się sukcesem, przedstawiają filozofię, zasady, proces, role i techniki wykorzystywane w projektach Agile, zestawiają różnice w stylach zarządzania tradycyjnego i Agile jak również tłumaczą w jaki sposób połączyć metodę AgilePM® z metodyką PRINCE2®.

Agile Project Management™ Foundation

Agile Project Management™ Foundation – w ramach certyfikacji użytkownicy poznają podstawowe elementy z których składa się metoda AgilePM® m.in. filozofię, wspierające ją zasady, role i obowiązki, produkty, procesy i techniki. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak prowadzić projekty charakteryzujące się dużą zmiennością, a jednocześnie silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób planujących lub już pracujących w zespołach agile: od bardzo doświadczonych Project Managerów do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Format egzaminu:

 • Test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania egzaminu – 40 minut
 • 50 pytań w zestawie egzaminacyjnym
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25 punktów – 50%
 • Pomoce naukowe niedozwolone

Agile Project Management™ Practitioner

Agile Project Management™ Practitioner – kwalifikacje na poziomie Practitioner dodają pewności siebie, motywują i zapewniają dogłębną znajomość nie tylko samych zasad, ale i sposobu ich wykorzystania i wdrażania w codziennym życiu kierownika projektu. Podczas drogi do certyfikacji uczestnicy łączą elementy poznane na poziomie Foundation: filozofię, praktyki, zasady, proces, role i obowiązki, przygotowują podstawy pod realizację przygotowanego specjalnie w tym celu scenariusza projektowego.

Format egzaminu:

 • Warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów: AgilePM Foundation lub DSDM Atern Foundation Certificate lub DSDM Advanced Practitioner Certificate.
 • Egzamin obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Agile Project Management Practitioner przekazywane na akredytowanym szkoleniu AgilePM® Practitioner
 • Egzamin składa się łącznie z 80 pytań
 • Czas trwania egzaminu to 150 minut
 • Do zdania egzaminu wymagane jest udzielenie co najmniej 40 poprawnych odpowiedzi (50%)
 • Możliwość korzystania z podręcznika Agile Project Management™ Handbook v2

Mirosław Dąbrowski, ze swojej strony całkowicie non profit stworzył zestawy map myśli. Zrobił kawał dobrej roboty, doceniając jego wieloletnią pracę chciałbym polecić Wam te mapy jako znakomity materiał szkoleniowy, ale również przygotowujący do egzaminów AgilePM.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
Certyfikat ze stajni Project Management Institute. Wymaga szerokiej znajomości praktyk, narzędzi i technik Agile ponieważ PMI postawiło sobie za cel certyfikować praktyka Agile. Jest to jeden z trudniejszych do zdania egzaminów z oferowanej certyfikacji Agile.

Mamy tutaj dość rozbudowane wymagania przystąpienia do egzaminu:

 1. Ogólne doświadczenie zarządzania projektami – przepracowanie 2000 godzin(12 miesięcy) w zespołach projektowych w ostatnich 5 latach (zdany i aktualny PMP® lub PgMP® pozwoli spełnić wymaganie)
 2. Doświadczenie w zarządzaniu projektami zwinnymi – przepracowanie 1500 godzin (8 miesięcy) w zwinnych zespołach projektowych lub przy metodologiach zwinnych w ostatnich 3 latach. Są to dodatkowe godziny poza wymaganymi w ogólnym doświadczeniu zarządzaniu projektami.
 3. Godziny szkoleniowe – 21 godzin szkoleniowych spędzonych nad metodykami zwinnymi, wliczają się tutaj szkolenia takie jak e.g. Professional Scrum Master, Certified Scrum Master, itp.

Zebrane doświadczenie pokrywające powyższe 3 punkty opisuje się w formularzu rejestracyjnym. Trzeba mieć na uwadze, że opisywane projekty nie mogły/mogą trwać równolegle. Jeżeli mamy taki przypadek wówczas możemy opisać doświadczenie wyłącznie z jednego wybranego projektu. Tak wypełniony formularz trafia do PMI, może choć nie musi dojść do audytu przekazanych informacji lub do potwierdzenia możliwości przejścia do płatności. Szczegółowo opisane informacje dotyczące egzaminu są do znalezienia bezpośrednio na stronie PMI -> PMI-ACP Handbook. 

Format egzaminu:

 • Test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania egzaminu – 3 godziny
 • 120 pytań z czego 20 są pytaniami nie punktowanymi, umieszczonymi losowo w egzaminie
 • Egzamin w 50 % sprawdza znajomość narzędzi i technik Agile a w drugich 50% wiedzę i umiejętności Agile
 • Trzystopniowa skala ocen: Proficient, Moderate Proficient, Below Proficient

Certyfikat przyznawany na 3 lata, wymaga przedłużania ważności poprzez kolekcjonowanie punktów PDU związanych z Agile. Wymagane jest zebranie 30 punktów w trakcie tych 3 lat aby nadal był ważny.

Interesuje Cię zdobycie ceryfikatu Agile?

Alternatywą i pewną konkurencję do certyfikatów Scrum.org stanowią produkty Scrum Alliance. Dla każdej ze ścieżek wymagane jest wcześniejsze szkolenie, później zdajemy egzamin we własnym zakresie w okresie 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Oferowane na ten moment jest 7 różnych certyfikatów gdzie bazą wejściową są trzy wymienione powyżej. Osoby posiadające certyfikaty bazowe w miarę zdobywania doświadczenia mogą starać się o kolejne certyfikaty rozszerzając:

Certyfikaty dla ról zespołu Scrum

 • Certified ScrumMaster®
 • Advanced Certified ScrumMaster
 • Certified Scrum Professional® ScrumMaster
 • Certified Scrum Product Owner®
 • Advanced Certified Product Owner
 • Certified Scrum Professional® Product Owner

Agile Leadership

 • Certified Agile Leadership 1
 • Certified Agile Leadership 2

Certyfikaty na poziomie Przewodnika

 • Certified Scrum Trainer®
 • Certified Team Coach®
 • Certified Enterprise Coach

Więcej na temat poszczególnych ścieżek można znaleźć tu -> Certyfikacja Scrum Alliance

Gałąź Quality Assurance

 • viSQI® Certified Agile Tester, informacje o certyfikacie -> CAT
 • ISTQB Agile Tester Foundation -> Agile tester

Format egzaminu CAT/ ISTQB Agile Tester (poziom średniozaawansowany)

 • Forma egzaminu to połączenie 40 pytań wielokrotnego wyboru
 • Wymagane uzyskanie 65% poprawnych odpowiedzi
 • Limit czasu: 60 minut (wydłużenie o 15 minut jeśli nie zdajesz w swoim języku)
 • Dostępny w wielu językach
 • Test wielokrotnego wyboru, wielokrotna odpowiedź oraz pytania prawda/fałsz
 • Szkolenie jest zalecane ale nie konieczne

Gałąź Developmentu

 • Professional Scrum Developer™ – w ramach certyfikacji oferowanej przez Scrum.org
 • Certified Scrum Developer® – w ramach certyfikacji oferowanej przez Scrum Alliance
 • iSQI® Certified Agile Test Driven Development, informacje o certyfikacie -> CAT DD