Doradztwo

Badanie/Audyt organizacji

Cel

Dostarcza organizacji informacji zwrotnej na temat sposobu i jakości pracy oraz stosowania się do przyjętej metodyki pracy w ramach prowadzonych przez siebie projektów (np. Scrum, Kanban). Dzięki zestawom badań ilościowych i jakościowych wskazuje obiektywnie obraz organizacji, obszary gdzie wymagane są usprawnienia oraz obszary gdzie organizacja dobrze sobie radzi.

Metodyka

Badanie poprzedza ankieta skierowana do całej organizacji. Właściwe badanie to sesja z wybranym zespołem projektowych, która ma na celu przegląd stosowanych praktyk skorelowanych z frameworkiem Scrum, Kanban. Audyt w ramach możliwości przeplatany jest sesjami szkoleniowymi, grami, ćwiczeniami grupowymi, które edukują, budują pracę grupową i pozwalają również innym zespołom w organizacji skorzystać i czegoś nowego się nauczyć.

Adresaci

Oferta skierowana do firm, które stosują zwinne metodyki prowadzenia projektów. Chcą dowiedzieć się, w jakim stopniu wybrane podejścia zwinne są stosowane w ramach ich organizacji, zespołów projektowych oraz chcą w oparciu o uzyskane rekomendacje poaudytowe, ulepszyć aktualne wykorzystywane praktyki i procesy.

Korzyści dla firmy z przeprowadzonego audytu

  • Dostaniesz zebraną wiedzę na temat własnej organizacji poprzez feedback w ramach anonimowej ankiety na wejściu (przed audytem).
  • Uzyskasz bezstronną i obiektywną opinię fachowca na temat faktycznego stanu Twojej organizacji na przykładzie audytowanego zespołu scrum i wykorzystywanych przez niego praktyk.
  • Otrzymasz stopień zgodności zasad stosowania scrum przez audytowany zespół w oparciu o framework scrum, uzupełniony o dodatkowe praktyki wytwórcze.
  • Dostaniesz przebadany stopień wiedzy posiadanej przez audytowany zespół w kwestii stosowania zasad frameworku scrum.
  • Wzmocnienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie wiedzy o scrum (prezentacje, gry, ćwiczenia).
  • Zidentyfikowane obszary potencjalnego udoskonalenia procesu wytwórczego poprzez dostarczenie zestawu rekomendacji ulepszenia procesu w ramach raportu poaudytowego.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego wsparcia lub zadać dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu określić potrzeby oraz przygotujemy niezobowiązującą ofertę!

Czas trwania:

• Audyt skrócony 2-3 dni w ciągu zależności od długości trwania sprintu i odpowiadających spotkań w ramach badanego zespołu
• Audyt rozszerzony 5 dni i więcej rozłożone w czasie trwania sprintu, nawet w okresie 1 miesiąca.
Długość trwania audytu i sposób jego przeprowadzenia zależy od organizacji Klienta.

Termin:

W zależności od zapotrzebowania Klienta

Koszt:

indywidualny, w zależności od czasu trwania audytu

Zainteresowany współpracą z nami?

ZADOWOLENI KLIENCI