Doradztwo

Zwinne transformacje

Transformacja Agile to złożony i najczęściej długi proces. Należy w tym procesie ująć przeprowadzenie transformacji myślenia, organizacji i metod pracy, metod zarządczych, procesów wewnętrznych. Ludzie pracujący w firmie muszą przystosować się do nowej sytuacji i ją zaakceptować. Dobrze mieć strategię działania oraz solidnego partnera, na którym można polegać w drodze ku zwinności.

Ankieta

Przed rozpoczęciem pracy w siedzibie klienta osoby biorące udział w transformacji otrzymują do wypełnienia ankietę online celem rozpoznania obowiązującego status quo w organizacji. Pytania dotyczą kultury organizacyjnej, procesów, standardów, metod i narzędzi w Twojej organizacji i pozwalają na tzw. „rozpoznanie gruntu”.

Badanie

Zazwyczaj cele związane z transformacją do agile, które stawiają przed sobą organizacje są podobne, jednakże droga ich osiągnięcia zróżnicowana. Zanim powstanie rekomendacja zmian zawsze warto zapoznać się ze specyfiką organizacji. Zadanie częściowo realizowane przez ankietę będzie wzmocnione poprzez obserwację pracy zespołów wewnątrz organizacji, wsparte dodatkowo wywiadami z wieloma przedstawicielami Klienta oraz analizą dokumentów opisujących aktulany ład (standardy, procesy, narzędzia, itp.) w Twojej organizacji.

Rekomendacje zmian

W raporcie kończącym badanie zostaną zebrane fakty i spostrzeżenia na temat funkcjonowania organizacji, relacja z ankiety i wywiadów, a także szczegółowe propozycje wskazujące kierunek transformacji organizacji do agile. Końcowy raport jest przedstawiany przedstawicelom klienta i poddawany dyskusji. Przed dyskusją Klient ma czas na przedyskutowanie raportu wewnątrz organizacji.

Spotkanie kick-off

W trakcie spotkania nasi konsultanci oraz przedstawiciele Klienta odpowiedzialni za obszar transformacji do agile określają wizję i cele organizacji prowadzące do transformacji wsparte miarami sukcesu. Kolejno zostaje wybrana strategia transformacji oraz rozpoczyna się budowa backlogu transformacji. Dodatkowo wyznaczana jest mapa drogowa transformacji oraz ustalane są produkty, wokół których zostaną zbudowane zespoły wytwórcze.

Szkolenia

W trakcie spotkania nasi konsultanci oraz przedstawiciele Klienta odpowiedzialni za obszar transformacji do agile określają wizję i cele organizacji prowadzące do transformacji wsparte miarami sukcesu. Kolejno zostaje wybrana strategia transformacji oraz rozpoczyna się budowa backlogu transformacji. Dodatkowo wyznaczana jest mapa drogowa transformacji oraz ustalane są produkty, wokół których zostaną zbudowane zespoły wytwórcze.

Iteracje kończone retrospekcją

Transformacja to proces długotrwały, złożony i ciągły trwający do osiągnięcia założonych kryteriów sukcesu. To wymaga wiele pracy od coachów i mentorów, którzy ucząc i wspierając zespoły, przeprowadzą je przez proces zmiany. To również oznacza, że strategia i plan działania muszą podlegać regularnemu monitoringowi czy przedsięwzięcie zmierza we właściwym kierunku. Może zaistnieć potrzeba wprowadzania korekt.To nieustanny proces oparty o empiryzm i regularnie odbywające się spotkania retrospekcyjne, które kształtują i wzmacniają nowe nawyki.

Zakończenie

Po zbudowaniu w pełni samouczącej się organizacji następuje podsumowanie współpracy. W razie potrzeby możliwe są dodatkowe wizyty kontrolne i ewentualne dodatkowe wsparcie w obszarach wymagających pogłębienia wiedzy.

Nasz proces pomaga organizacji zaplanować płynne przejście ku podejściu zwinnym agile. Dzięki naszej pasji, doświadczeniu i wsparciu, znacznie szybciej zaczniecie pracować „po nowemu”. Wszystko zgodnie z zasadą win-win osiągając wyższe zadowolenie klientów jak i własnych pracowników. Zachęcamy do kontaktu z nami!

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego wsparcia lub zadać dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu określić potrzeby oraz przygotujemy niezobowiązującą ofertę!

Czas trwania:

Czas wdrożenia rekomendacji oraz sposób jej przeprowadzenia zależy od zakresu prac i organizacji Klienta.

Termin:

W zależności od zapotrzebowania Klienta

Koszt:

Indywidualny

Zainteresowany współpracą z nami?

ZADOWOLENI KLIENCI