Training Calendar

Administracja Jira Cloud na poziomie projektowym

Date: 2023-08-28 - 2023-08-29

Training hours: 9:00 - 17:00

Language: Polski

2500 zł

Jira Administration on project level

Date: 2022-11-21 - 2022-11-22

Training hours: 8:00 - 16:00

Language: Polski

Coach: Rafał Stańczak

City:

2500 zł

Preparation for PSM/PSPO certification

Date: 2023-09-14 - 2023-09-15

Training hours: 9:00 - 17:00

Language: English

Coach: Rafał Stańczak

City:

3000 zł

Confluence – effectively manage the content in the organization

Date: 2023-09-04 - 2023-09-05

Training hours: 9:00 - 17:00

Language: Polish

Coach: Rafał Stańczak

City:

2500 zł