Warszawa

Scrum Experience Day 2

Rekomendujemy udział w drugiej edycji konferencji skierowanej do praktyków Scrum. W czasie jednodniowej konferencji około 40 prelekcji opartych o case studies, sesje warsztatowe, Open Space i 3...

March, 2020

On behalf of the organizers of the Conference on Requirements Engineering and Business Analysis (KIWAB), we are pleased to invite you to participate in the unique 5th edition of this event.ConFERENCE...

February, 2020