Training Calendar

Administracja Jira Cloud na poziomie projektowym

Date:

Training hours: 9:00 - 17:00

Language: Polski

2500 zł

Jira Administration on project level

Date: 20200423

Training hours: 8:00 - 16:00

Language: Polski

Coach: Rafał Stańczak

City:

2500 zł