Szkolenie

Podstawy Scrum

2-dniowe szkolenie autorskie, dedykowane wszystkim entuzjastom zwinnego podejścia zarządzania projektami. Osobom, które chcą zapoznać się z założeniami frameworku Scrum a następnie praktycznie je przećwiczyć, tak aby móc jak najszybciej zacząć stosować je w życiu.

Grupa docelowa

Autorskie szkolenie dedykowane wszystkim entuzjastom zwinnego podejścia zarządzania projektami, którzy chcą zapoznać się z założeniami frameworku Scrum, praktycznie je przećwiczyć, tak aby móc jak najszybciej zacząć stosować je w życiu.

Na życzenie materiał może zostać zmodyfikowany o aspekty unikalne dla pracy różnych grup docelowych, przykładowo:

 • Analityków biznesowych,
 • Developerów wytwarzających oprogramowanie
 • Testerów oprogramowania
 • Specjalistów utrzymania i service desk
 • Działów HR
 • Innych

Agenda

 • Wstęp do Agile
 • Kiedy używamy Scrum?
 • Modelowy zespół Scrum, role i zakresy odpowiedzialności (Product Owner, ScrumMaster, Development Team)
 • Szkielet Scrum (framework)
 • Najważniejsze pojęcia, czyli co to jest Rejestr Produktu (Product Backlog),
 • Rejestr Iteracji (Sprint Backlog), Rejestr Blokad (Impediments Backlog),
 • Definicja gotowości (DoR) oraz definicja ukończenia (DoD)
 • Przebieg iteracji (sprint)
 • Monitorowanie postepów prac (Wkresy wypalenia, prędkość zespołu, inne)
 • Monitorowanie przebiegu projektu
 • Demo oraz Retrospekcje
 • Inspekcja i adaptacja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Na życzenie test zdobytej wiedzy

Koszt

2200 netto + vat