Szkolenie

Przygotowanie do certyfikacji SCRUM PSM/PSPO

2-dniowe szkolenie autorskie przedstawiające teorię Scrum połączoną z wieloma zadaniami praktycznymi ( grami, ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania oraz pracą projektową w zespołach przy business casie).

Grupa docelowa

Dla praktyków Scrum, osób chcących przejść transformacje na podejście zwinne oraz każdego, kto chce usystematyzować posiadaną wiedzę tak, aby z jednej strony być w stanie pracować efetywnie ze Scrum a z drugiej przygotować się do zdania certyfikacji na scrum.org – PSM 1, PSM 2 oraz PSPO 1.

Na życzenie materiał może być zmodyfikowany o aspekty pracy uniksalne dla grupy docelowej, przykładowo:
– analizy biznesowej,
– wytwarzania oprogramowania w sposób zwinny,
– testowania oprogramowania,
– utrzymaniu i service desk,
– praktyk devops wraz z wykorzystaniem narzędzi (np. Jira, Bamboo, Confluence, Service Desk), itp.
– scrum w zespole HR.

Agenda

Dzień 1

 • Przedstawienie różnic podejścia klasycznego i zwinnego
 • Wstęp do Agile, ewolucja Scrum
 • Charakterystyka Scrum Framework
 • 3 filary Scrum
 • Wizja projektu
 • Rejestr produktowy (Product Backlog) a rejestr wdrożeniowy (Release Backlog)
 • Kiedy wiemy, że coś jest zrobione?
 • Proces estymacji (story points & planning poker)
 • Ograniczenie czasowe w Scrum (time box)
 • Planowanie iteracji (sprint planning) a rejestr zadań (Sprint Backlog)
 • Podsumowanie pierwszego dnia
 • Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

 • Modelowy zespół Scrum – role i odpowiedzialności
 • Rola i wyzwania w pracy Scrum Mastera/ Właściciela Produktu/ Zespołu Deweloperskiego
 • Role w Scrum a organizacja
 • Wyniki prac zespołu oraz sposoby monitorowania przebiegu praz
 • Zespoły dystrybuowanie geograficznie
 • Nieustanne usprawnianie procesu
 • Porządki w rejestrze produktowym (Backlog Refinement)
 • Zmiany planów wydań
 • Zwinne praktyki developerskie/ testowanie w agile
 • Pojęcie długu technicznego
 • Skalowanie Scrum
 • Scrum Scrumów
 • Nexus
 • Ścieżki certyfikacyjne
 • Podsumownie szkolenia (na życzenie mini test)
 • Pytania i odpowiedzi

Koszt

2499 netto + vat