Książka „Jakość w Agile”

Książka „Jakość w Agile” Karolina Zmitrowicz i Rafal Stańczak

Naszą misją jest promowanie agile w zarządzaniu organizacjami, projektami i pracy zespołów projektowych. Dostarczamy szkolenia i doradzamy z obszaru zwinnego zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone podejścia, standardy oraz narzędzia wspierające zespoły wytwórcze w ich codziennej pracy. Ponieważ jesteśmy wyłącznie praktykami zawsze stawiamy na praktyczne przykłady zastosowania wiedzy w życiu oraz osiąganie jak największej skuteczności w zarządzaniu projektami i zespołami.

Następnie schodzą na poziom produktu i projektu. Kolejno omawiane zagadnienia poprowadzą Czytelnika przez cały proces wytwórczy, począwszy od pomysłu biznesowego, poprzez efektywne procesy zbierania i analizy wymagań, implementację i standardy deweloperskie, złożone procesy zarządzania i zapewnienia jakości, w tym oczywiście automatyzację, aż do etapu utrzymania na produkcji.

Zaprezentowane modele pokażą różnorodne podejścia do organizacji testów oraz pomogą zastosować hybrydy rozwiązań w kontekście różnych typów projektów. W treść każdego rozdziału wpleciono narzędzia tak, aby maksymalnie wspierać Czytelnika w pełnym zrozumieniu tematu i możliwości jego praktycznego zastosowania. Wszystkie omawiane zagadnienia prezentowane są ze szczególnym naciskiem na wspieranie działań biznesowych – z jednej strony umożliwiając niczym nieskrępowaną, wydajną pracę zespołu wytwórczego, z drugiej dążąc do dostarczenia maksymalnej, możliwej wartości do użytkownika końcowego oraz zapewnienia jego satysfakcji wynikającej bezpośrednio z wygody użytkowania produktu oraz dostarczanej przez ów produkt funkcjonalności.

 

Dzięki tej książce poznasz

  • Koncepcje tworzenia procesu zarządzania jakością dla całej organizacji Metody planowania, budowania i wdrażania strategii jakości w środowiskach Agile
  • Sprawdzone metody inżynierii wymagań
  • Nowatorski model bramek jakości
  • Model ciągłego zapewniania jakości 
  • Pojęcie długu technicznego i jego konsekwencje
  • Wiodące wzorce automatyzacji i standardy automatyzacji testów
  • Sposoby na efektywne testowanie tzw. „Wartości Biznesowej”
  • Zasady pracy z zespołami na miejscu vs. zespołami rozproszonymi geograficznie
  • Zestaw narzędzi wspierających zwinne zapewnienie jakości od A do Z na wszystkich etapach rozwoju produktu
  • Zwinny manifest zarządzania jakością!

W treść każdego rozdziału wpleciono narzędzia tak, by maksymalnie wspierać Czytelnika w pełnym zrozumieniu tematu i możliwości jego praktycznego zastosowania.