Biografia trenera

Maria Barszczewska – lider usług doradczych (eMbAs)
Wieloletni konsultant globalnej firmy konsultingowej. Posiada doświadczenie projektowe Polsce i zagranicą (w większości w sektorze finansowym), głównie jako Scrum Master. Pełniła różnorodne role przechodząc cały cyklu życia projektu wdrożeniowego IT; od analityka biznesowego, przez testera i koordynatora wdrożenia do roli Project Managera.
Główne kompetencje
IT Project Management, Analiza wymagań biznesowych na potrzeby projektów wdrożeniowych w IT (Sektor Bankowy, Sektor Publiczny) zarządzanie i przeprowadzenie testów, lider zespołów budujących rozwiązania na potrzeby klienta.
Wybrane DoświadczeniE doradcze
  • Duży Europejski Bank w Polsce (Release Management): Zarządzanie cyklem wydania projektów (portfel ok 23 mini projektów)
  • Organizacja pozarządowa (Projekt i wdrożenie aplikacji B2B do zarządzania stażami): Project Manager\Scrum Master.
  • Duży Polski Bank (wdrożenie systemu Core i aplikacji sprzedażowych – Consumer Finance): Lider i analityk biznesowy w zespole budującym aplikację zbierającą dane na temat wyników pracowników działów windykacji i sprzedaży.
  • Duży Polski Bank (wdrożenie aplikacji przedsprzedażowej dla klienta detalicznego i SME): analiza wymagań biznesowych, przygotowanie projektów szczegółowych ekranów, przygotowanie strategii testów projektu.
przykładowa rola
Zbudowanie zespołu projektowego do podstaw, udział w projektach w roli Scrum Mastera