Biografia trenera

Rafal Stańczak

Scrum Master, Agile Coach, Test Manager. 11 lat doświadczenia w branży IT. 5 lat w konsultingu i szkoleniach, ok. 200 osób przeszkolonych(między innymi Polska, Luksemburg, Filipiny, Szwajcaria). Szkolenia zamknięte i otwarte.

Doświadczenie trenerskie
4 lata, ok. 150 osób przeszkolonych na dwóch kontynentach (miedzy innymi Polska, Luksemburg, Filipiny, Szwajcaria)
Szkolenia zamknięte jak i otwarte
Posiadane certyfikaty
Professional Scrum Master I, Certified Scrum Master, Professional Scrum Product Owner,
ISTQB Tester, ISTQB Agile Tester, ISTQB Test Manager,
UX PM level I I II, IPMA Project Manager Level D
Specjalizacje szkoleniowe
Scrum (podstawy, framework, zapewnianie jakości w scrum, definicja wymagań w agile w oparciu o metodę user story/acceptance criteria)
Jira
Doświadczenia doradcze
Audyty scrum w organizacjach (audyty wewnętrznych działów IT zawierające w sobie elementy coachingu połączone ze szkoleniami, rozmowy 1 na 1), Konfiguracja i wykorzystanie narzedzia Jira w projektach IT
Testy w projektach zwinnych
Członek organizacji
Scrum Alliance
SJSI (Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych)
Doświadczenie zawodowe
03.2013 – aktualnie Orbium Sp. z o. o., test & quality assurance manager/globalny agile coach w szwajcarskiej firmie konsultingowe z sektora bankowego. Odpowiedzialny za zapewnianie jakości w ramach portfela produktów globalnego działu tworzenia oprogramowania (wspierających Avaloq Core Banking System), ewangelista SCRUM w ramach całej firmy, coach (włączając w to osoby po stronie klientów firmy), wsparcie Product Ownerów, liniowy kierownik zespołu testowego, wspierający prace zespołów deweloperskich, organizator i nadzorujący kampanie testowe.

01.2012 – 02.2013 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o. o. (European Directories), quality assurance & change manager, odpowiedzialny za jakość projektów w ramach działu IT, zarządzający zespołem testwym, organizujący procesy change & incident management w zgodzie z wytycznymi i dobrymi praktykami ITIL (procesy, formularze, e.g. RFC workflowy, macierze RACI)

05.2010 – 02.2013 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o. o. (European Directories), test manager, odpowiedzialny za zapewnianie jakości w ramach działu Rozwoju Online, nadrzedna kontrola nad serwisem głównym pkt.pl, członek globalnego zespołu SCRUM, pracujący blisko z Product Ownerami i zespołami developerskimi.

09.2007 – 05.2010 Acxiom Global Service Center Poland Sp. o. o., tester oprogramowania w projektach migracji i selekcji danych zarządzanych w oparciu o framework SCRUM dla jednej z najwiekszych firm świata z branży telekomunikacyjnej.

Wykształcenie
10.2010 – 07.2011 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Wiener Institut fur International Wirtschaftsve, executive MBA.

07.2009 – 10.2009 Trening project management IPMA D zakończony egzaminem certyfiikacyjnym.

10.2008 – 06.2009 Politechnika Warszawska, studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT

09.2002 – 06.2007 Politechnika Łódzka, Informatyka, kierunek: Inżynieria oprogramowania & Systemy sieciowe

Referencje
Na życzenie