Sprint review meeting (demo)
2 maja 2012

Na koniec każdego sprintu, kiedy kończy się development, cały zespół scrumowy wraz z produkt ownerem, scrum masterem oraz pozostałymi stakeholderami projektu (management, klienci, członkowie innych projektów którzy chcą czerpać wzorce) spotykają się aby podsumować postępy w ramach danego sprintu. Produkt owner dzięki temu spotkaniu może szybko zrewidować to co udało się zrobić a co niestety zostało do zrobienia i będzie zrobione w kolejnej iteracji. Podczas tego spotkania zespół pokazuje co i w jaki sposób udało mu się wykonać. Zazwyczaj spotkanie przybiera formę nieformalnego spotkania, gdzie prezentowane jest demo nowych funkcjonalności.
Intencją tego spotkania nie jest pokazywanie wykresów, dokumentów, prowadzenie rozmów potwierdzających wykonanie. Przeciwnie, zespół pokazuje w praktyczny sposób działanie nowych funkcjonalności. Produkt owner i stakeholderzy przyglądając się demo mogą zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi i pełnej prezentacji wszystkich kryteriów akceptacji.
Zespół podczas spotkania ma się koncentrować wyłącznie na demo, główną rolę odgrywają developerzy którzy opowiadają o funkcjonalnościach które sami tworzyli. Spotkanie powinno trwać nie więcej niż 1 godzinę na tydzień developmentu. Osobą która organizuje spotkanie, zapewnia pokoje, materiały, projektor jest scrum master.
Cele spotkania, można podzielić na trzy główne:1) potwierdzenie, że zespół dostarczył to na co zgodził się podczas sprint planingu. Scrum master powinien wykorzystać trochę czasu na podsumowanie i przypomnienie obu stronom o tym na ile została oszacowana praca w danym sprincie (tzn. ile user stories, ile story points zostało wykonanych, jaka jest definicja zrobionego user story przez zespół). Następnie mając te dane na uwadze scrum master powinien przedstawić zestawienie tego co dokonał zespół w ramach danego sprintu(ile user stories zostało wykonane, ile story points to zajęło, czy zespół wykonał wszytskie zadana w zaplanowanym czasie czy nie doszacował czasu) Jeśli są znaczne odstępstwa od założeń należy je uwidocznić i spróbować wyjaśnić przyczynę, to najlepszy moment na to.
2) potwierdzenie, że cały projekt idzie we właściwym kierunku i że jesteśmy we właściwym miejscu aby osiągnąć sukces projektu. Podstawowym narzędziem do weryfikacji tej materii są wykresy wypalenia. Zakres, postęp dzienny i przewidywany czas zakończenia jest zaprezentowany na jednym wykresie, każdy z członków zespołu powinien widzieć aktualizacje dokonujące się na wykresach przypisanych do danego sprintu jaki i również wykresie wypalenia całego projektu który musi być aktualizowany co sprint. Poza tym warto również mieć na uwadze inne parametry jak koszt czy jakość. Monitoring jakości buduje pewność że to co dostarczamy jest przetestowane, spełnia swoją rolę. Liczba unit testów oraz testów akceptacyjnych powinna się proporcjonalnie powiększać po zakończeniu sprintu. Nagle bądź stale rosnąca liczba znajdowanych błędów może świadczyć o słabej jakości projektu. Monitorowanie kosztów to zapewnianie że mieścimy się w pewnych ramach przyjętych przez wyższy szczebel managementu. Budżet można również śledzić za pomocą wykresów wypalenia. 
3) wstępne przetestowanie funkcjonalności które zostały dostarczone. Tylko zespół który tworzył  funkcjonalności może je później demonstrować. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni mieć czas na to aby swobodnie porozmawiać i rozwiać wszelkie niejasności, osoba tworząca daną funkcjonalność powinna rozliczać się wyłącznie ze swojej wykonanej pracy. Produkt owner ma tutaj pole do popisu, powinien zadawać pytania, być dociekliwym aby nic niepożądanego nie prześlizgnęło się. Funkcjonalności które są prezentowane powinny zadziałać lub być odrzucone. Jeśli pojawią się takie funkcjonalności po demo działających można dociekać czemu nie udało się zrealizować  wszystkiego i co było przyczyną takiego stanu rzeczy, czy należy zmienić założenia czy wykonać jakieś dodatkowe zadania aby dana funcjonalność została wykonana w kolejnym sprincie.
Po skończonym spotkaniu należy przejść do dalszej fazy Sprint Review mianowicie do Sprint Retrospective.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

1 komentarz

Archiwum