Szkolenie

Podstawy Scrum
Szkolenie autorskie, dwudniowe przewidziane na 16 godzin zapewnia podstawy potrzebne do zrozumienia założeń frameworku Scrum.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami i mechaniką frameworku Scrum. Przedstawienie zasad, przeznaczenia wydarzeń Scrum oraz ról w Scrum. Po szkoleniu uczestnicy posiądą wiedzę na temat istotności samoorganziacji, empiryzmu i iteracyjno-inkrementalnego budowania przyrostów produktu. Zachaczymy także o najpopularniejsze błędy i problemy pojawiające się podczas codziennej pracy w sprintach i jak sobie z nimi poradzić.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane wszystkim entuzjastom zwinnego podejścia zarządzania projektami, osobom, które chcą zapoznać się z założeniami frameworku Scrum na następnie praktycznie je przećwiczyć, aby móc jak najszybciej zacząć stosować je w życiu.

Na życzenie materiał może być zmodyfikowany o aspekty pracy unikalne dla grupy docelowej, przykładowo:
– analizy biznesowej,
– wytwarzania oprogramowania w sposób zwinny,
– testowania oprogramowania,
– utrzymaniu i service desk,
– praktyk devops wraz z wykorzystaniem narzędzi (np. Jira, Bamboo, Confluence, Service Desk ), itp.
– scrum w zespole HR.

Wymagania wstępne

Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia

Agenda

 • Wstęp do Agile
 • Kiedy używamy Scrum?
 • Modelowy zespół Scrum, role i zakresy odpowiedzialności – Product Owner, ScrumMaster, Development Team
 • Szkielet Scrum (framework)
 • Najważniejsze pojęcia, czyli co to jest Rejestr Produktu (Product Backlog), Rejestr Iteracji (Sprint Backlog), Rejestr Blokad (Impediments Backlog), Definicja gotowości (DoR) oraz definicja ukończenia (DoD)
 • Przebieg iteracji (sprint)
 • Wstęp do Agile
 • Kiedy używamy Scrum?
 • Modelowy zespół Scrum, role i zakresy odpowiedzialności – Product Owner, ScrumMaster, Development Team
 • Szkielet Scrum (framework)
 • Najważniejsze pojęcia, czyli co to jest Rejestr Produktu (Product Backlog), Rejestr Iteracji (Sprint Backlog), Rejestr Blokad (Impediments Backlog), Definicja gotowości (DoR) oraz definicja ukończenia (DoD)
 • Przebieg iteracji (sprint)
 • Monitorowanie postepów prac (Wkresy wypalenia, prędkość zespołu, inne)
 • Monitorowanie przebiegu projektu
 • Demo oraz Retrospekcje
 • Inspekcja i adaptacja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Na życzenie test zdobytej wiedzy
 • Monitorowanie postepów prac (Wkresy wypalenia, prędkość zespołu, inne)
 • Monitorowanie przebiegu projektu
 • Demo oraz Retrospekcje
 • Inspekcja i adaptacja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Na życzenie test zdobytej wiedzy

Koszt

 • 1800 netto + VAT (early bird, do 4 tygodni przed szkoleniem)
 • 2000 netto + VAT (regularna)