Szkolenie

Przygotowanie do certyfikacji PSM/PSPO

Kompleksowe 2-dniowe szkolenie, zgrabnie przedstawiające teorie Scrum połączoną z wieloma zadaniami praktycznymi, grami, ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania oraz pracą projektową w zespołach przy business casie.

Cele szkolenia

Szkolenie pozwoli na dogłębne zrozumienie podstaw działania frameworku Scrum, przeznaczenia każdego wydarzenia Scrumowego i Artefaktów, zakresu odpowiedzialności ról i sprawdzenie tej wiedzy w ćwiczeniach, grach, symulowanych sytuacjach  oraz business casie. Pochylimy się nad potrzebą usuwania przeszkód organizacyjnych bez naruszania struktury Scrum, koniecznością stosowaniem samoorganizacji, empiryzmu i przyrostowego dostarczania produktów. Na koniec zachaczymy o skalowanie Scruma w organizacji. Nie bez znaczenia pozostanie wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami kursu pochodzącymi z różnych firm. Na życzenie materiał może być zmodfikowany o aspekty pracy związane z testowaniem, utrzymaniem, devops, zastosowaniem wybranych narzędzi (np. Jira, Confluence, Bamboo), etc.

Grupa docelowa

Dla praktyków Scrum, osób chcących przejść transformacje na podejście zwinne oraz każdego, kto chce usystematyzować posiadaną wiedzę tak, aby z jednej strony być w stanie pracować efetywnie ze Scrum a z drugiej przygotować się do zdania certyfikacji na scrum.org – PSM 1, PSM 2 oraz PSPO 1.

Na życzenie materiał może być zmodyfikowany o aspekty pracy uniksalne dla grupy docelowej, przykładowo:
– analizy biznesowej,
– wytwarzania oprogramowania w sposób zwinny,
– testowania oprogramowania,
– utrzymaniu i service desk,
– praktyk devops wraz z wykorzystaniem narzędzi (np. Jira, Bamboo, Confluence, Service Desk), itp.
– scrum w zespole HR.

Wymagania wstępne

Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia. W ramach przygotowania do szkolenia warto przeczytać aktualny 20-paro stronicowy Scrum Guide oraz sprawdzić swoją aktualną wiedzę podchodząc do próbnego egzaminu Scrum open

Agenda

Dzień 1

 • Przedstawienie różnic podejścia klasycznego i zwinnego
 • Wstęp do Agile, ewolucja Scrum
 • Charakterystyka Scrum Framework
 • 3 filary Scrum
 • Wizja projektu
 • Rejestr produktowy (Product Backlog) a rejestr wdrożeniowy (Release Backlog)
 • Kiedy wiemy, że coś jest zrobione?
 • Proces estymacji (story points & planning poker)
 • Ograniczenie czasowe w Scrum (time box)
 • Planowanie iteracji (sprint planning) a rejestr zadań (Sprint Backlog)
 • Podsumowanie pierwszego dnia
 • Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

 • Modelowy zespół Scrum – role i odpowiedzialności
 • Rola i wyzwania w pracy Scrum Mastera/ Właściciela Produktu/ Zespołu Deweloperskiego
 • Role w Scrum a organizacja
 • Wyniki prac zespołu oraz sposoby monitorowania przebiegu praz
 • Zespoły dystrybuowanie geograficznie
 • Nieustanne usprawnianie procesu
 • Porządki w rejestrze produktowym (Backlog Refinement)
 • Zmiany planów wydań
 • Zwinne praktyki developerskie/ testowanie w agile
 • Pojęcie długu technicznego
 • Skalowanie Scrum
 • Scrum Scrumów
 • Nexus
 • Ścieżki certyfikacyjne
 • Podsumownie szkolenia (na życzenie mini test)
 • Pytania i odpowiedzi

Koszt

 • 2300 netto + VAT (early bird, do 4 tygodni przed szkoleniem)
 • 2500 netto + VAT (regularna)