Dług technologiczny

Pracując w projektach zwinnych mamy szczególnie jako zespół, ale również jako poszczególni jego członkowie, do dotrzymania wiele zobowiązań w ramach każdej...

maj, 2014