estymacja

Rolą estymacji jest przede wszystkim dostarczenie informacji o potencjalnym czasie wykonania w oparciu o złożoność wymagań w produkt backlog. Wiedza...

styczeń, 2014

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie jak stosować technikę planning poker ?? Jest jedną z najlepszych technik estymacji w zespołach agailowych. Sesja planning pokera...

luty, 2012