funkcjonalność

Zebranie wymagań to prawdopodobnie jedna z najważniejszych czynności w projekcie, jakiekolwiek błędy i nieprecyzyjne wymagania są później najkosztowniejsze finansowo...

marzec, 2012