historyjki użytkownika

Zwinne metodyki zawdzięczają swoje powstanie potrzebie elastyczności obsługi szybko zmieniających się wymagań klienta w czasie trwania projektu oraz zmian w tworzeniu wysokiej...

listopad, 2013