metoda priorytetyzacji agile

Zarządzając projektem bez względu na stosowane podejście (klasyczne czy agile), zawsze dążymy do pełnego zrozumienia wymagań klienta i doprecyzowania z nim...

grudzień, 2013