metodyka lekka

Scrum to metodyka prowadzenia projektów. Zaliczana do tzw. metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile’a. Najczęściej wykorzystywana w projektach...

kwiecień, 2011