planning poker

Rolą estymacji jest przede wszystkim dostarczenie informacji o potencjalnym czasie wykonania w oparciu o złożoność wymagań w produkt backlog. Wiedza...

styczeń, 2014

Spotkanie sprint planning determinuje początek nowego sprintu. Celem spotkania w tak wczesnej fazie każdej nowej iteracji jest doprecyzowanie, przy czynnym udziale zespołu,...

listopad, 2012