priorytety

Spis user stories i epiców w porządku od najważniejszego do najmniej ważnego, opisane przez product ownera tworzy product backlog. Stanem optymalnym wydaje się mieć...

marzec, 2012