programowanie w parach

Programowanie ekstremalne (ang. extreme programming) to metodyka realizacji projektów dla której podwaliny stworzył Ken Beck. Podstawowym założeniem metodyki jest iteracyjne tworzenie...

marzec, 2012