przeglądy

Spotkanie sprint planning determinuje początek nowego sprintu. Celem spotkania w tak wczesnej fazie każdej nowej iteracji jest doprecyzowanie, przy czynnym udziale zespołu,...

listopad, 2012

Programowanie ekstremalne (ang. extreme programming) to metodyka realizacji projektów dla której podwaliny stworzył Ken Beck. Podstawowym założeniem metodyki jest iteracyjne tworzenie...

marzec, 2012