rozmiar T-Shirt

Rolą estymacji jest przede wszystkim dostarczenie informacji o potencjalnym czasie wykonania w oparciu o złożoność wymagań w produkt backlog. Wiedza...

styczeń, 2014