ScrumExperience

scrum experience day 2022

Jako Patron Medialny zapraszamy do udziału w wydarzeniu podczas, którego nie zabraknie ciekawych prelekcji opartych o doświadczenia praktyków, warsztatów i sesji...

październik, 2022