sprint backlog

Spotkanie sprint planning determinuje początek nowego sprintu. Celem spotkania w tak wczesnej fazie każdej nowej iteracji jest doprecyzowanie, przy czynnym udziale zespołu,...

listopad, 2012

Każdy projekt rozpoczynamy od pomysłu, który pozwala później przejść do kolejnych etapów realizacji, jednych z nich jest stworzenie wizji. Na takową zazwyczaj...

kwiecień, 2012