user stories

Każdy projekt rozpoczynamy od pomysłu, który pozwala później przejść do kolejnych etapów realizacji, jednych z nich jest stworzenie wizji. Na takową zazwyczaj...

kwiecień, 2012

Zebranie wymagań to prawdopodobnie jedna z najważniejszych czynności w projekcie, jakiekolwiek błędy i nieprecyzyjne wymagania są później najkosztowniejsze finansowo...

marzec, 2012