Technika estymacji „planning poker”
19 lutego 2012

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie jak stosować technikę planning poker ?? Jest jedną z najlepszych technik estymacji w zespołach agailowych. Sesja planning pokera zawiera w sobie estymację w oparciu o połączenie wiedzy eksperckiej na dany temat z subiektywną oceną danego zadania wśród członków zespołu. W sesji muszą brać udział wszyscy ludzie zaangażowani w zespole czyli: programiści, testerzy, architekci, administratorzy baz danych, itd. W metodyce agile zazwyczaj liczba osób nie przekroczy 10, natomiast kiedy takowa sytuacja nastąpi należy odpowiednio podzielić zespół. Wówczas oba zespoły powinny szacować niezależnie od siebie co później  ma wpływ na finalne estymaty. Product owner powinien brać udział w sesji, jednakże zalecane jest aby nie szacował.

Sesja zaczyna się od rozdania każdemu uczestnikowi talii kart, gdzie każda karta zawiera jedną wartość szacunkową. Każda osobą która szacuje powinna mieć talię kart składającą się z kart o wartościach: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, oraz 100. Podczas estymacji jedna karta jest wybierana, po finalnym ustaleniu szacunku wszystkie karty mogą być ponownie użyte. Moderator sesji czyta każde user story które zespół musi oszacować, zazwyczaj moderatorem jest product owner lub analityk biznesowy, choć ta rola nie ma żadnych specjalnych przywilejów, może być nim właściwie każda osoba z zespołu. Po przeczytaniu opisu user story, product owner odpowiada na wszystkie pytania które pojawiły się ze strony zespołu. Należy wspomnieć że celem sesji jest określenie jak najbardziej precyzyjnej wartości która pokaże w jakim czasie zespół będzie w stanie dostarczyć wymaganie. Po chwili każdy z zespołu dokonuje subiektywnej oceny user story, wartość karty nie jest ujawniana póki wszyscy członkowie sesji nie dokonają wyboru. Wówczas w jednej chwili karty są obrane jednocześnie i cały zespół widzi szacunki.Istnieje duże prawdopodobieństwo że wystąpi znaczna różnica w szacunkach, to nie jest zła wiadomość. W takiej sytuacji osoby które podały największą i najmniejszą wartość objaśniają motywy takiego stanu rzeczy. W trakcie dyskusji dochodzi często do uzupełnienia założeń, również moderator może robić notatki, które pomogą podczas developmentu i testów. Kolejnym krokiem jest powtórzenie głosowania, ponownie karty są obracane spodem i cały zespół głosuje ponownie. Zazwyczaj w drugiej rundzie zespół określa finalną estymatę. Jeśli druga iteracja nie przynosi rozstrzygnięcia, wykonuje się kolejne do ustalenia jednej wartości akceptowanej przez cały zespół. Nie jest koniecznym aby wszyscy mieli na kartach te same wartości, jeśli mamy sytuację  5,8,8,8 to zazwyczaj skłonimy się ku wartości 8.Ważne aby podczas sesji było minimum 3 głosujących, sesja kończy się w momencie oszacowania wszystkich user stories które planujemy zrobić podczas najbliższego sprintu.

Dlaczego technika planning pokera działa ???

1) zbiera w jednym miejscu opinie wielu ekspertów, ponieważ zespół wywodzi się z różnych dziedzin produkcji software każdy z ekspertów może dodać coś od siebie, rzucić inne spojrzenie na problem. Jest to bardzo istotne ponieważ samo user story nie niesie za sobą szerokiego opisu technicznego.2) podczas wymiany doświadczeń, zdań pomiędzy ekspertami dochodzi do pewnych negocjacji i ustalenia akceptowanego dla wszystkich poziomu, każdy stara się wytłumaczyć jak najlepiej czemu tak oszacował problem.3) komunikacja  grupy osób prowadzi finalnie do prezentacji wyników w postaci wartości uśrednionej, daje lepsze dopasowanie, szacunek względem realnego czasu potrzebnego do wykonania zadania.4) sesje planning pokera są ciekawe i wiele uczą cały zespół…..

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

0 komentarzy

Archiwum